Economia

El sistema econòmic dominant està a l’arrel del deterior social i ecològic. Cal transformar-lo. La Natura ens mostra el camí.