Ciència

El coneixement del saber conscient i capaç de ser comunicat i discutit.