Sòl i comunitats en transició

En aquest moment històric en el qual és de vital necessitat una transició que construeixi les bases d’un futur veritablement sostenible, s’està generant en la Península un interessant moviment: alguns dels màxims exponents actuals de metodologies agro-silvo-ramaderes regeneratives estan acudint a les nostres latituds per a realitzar una sèrie de cursos en els quals es formen a diferents agents locals, capacitant-los per a dissenyar plans d’acció i aplicar eines efectives de baix cost però alt impacte positiu per a la terra i les seves gents.

Entorn d’aquests cursos estan creixent grups de treball temàtics regionals, per a posar en pràctica, desenvolupar, compartir i difondre l’aprés i la seva aplicació en terres ibèriques.

Les claus de l’Agricultura Regenerativa

 • Una profunda comprensió de la biologia del sòl i la fisiologia de les plantes, treballant per a potenciar-les, la qual cosa significa no llaurar el camp amb volteig (quelcom que trenca amb el paradigma agrícola actual, tant convencional com ecològic)

• La gestió adequada i intensiva del bestiar, imitant els patrons dels ramats salvatges per a recuperar els serveis animals i tancar els cicles de nutrients, incrementant la fertilitat de la terra

• L’anàlisi del progrés del sòl i la producció pròpia d’ insums a partir de matèries pròpies o locals per a reduir despeses i esforços en la producció, alliberant al productor de la dependència de la agro-indústria i de les subvencions, al possibilitar la rendibilitat de les explotacions agrícoles i fomentar la generació d’ocupació entorn d’elles

• L’increment de la qualitat de vida dels qui produeixen aliments, la recuperació de la sobirania alimentària i els vincles locals, i el benefici a la salut i conscienciació dels consumidors en general.

L’Agricultura Regenerativa abasta diverses tècniques molt lògiques de demostrada eficàcia: la Línia Clau (Keyline), el Maneig Holístic i planificació de pasturatge (Holistic Management and Planned Grazing), les Granges Multifuncionals (Polymarketing), la Biofertilitat (a través de la elaboració de fermentats) o la Cromatografia.

L’Agricultura Regenerativa segueix els principis de la Permacultura i de Transition Towns (Ciutats i Pobles en Transició), amb la idea que l’agricultura és l’eix de tot sistema alimentari, social, econòmic, laboral i mediambiental

El programa de formació realitzat en 2012-13.

Darren Doherty, precursor internacional de l’Agricultura Regenerativa que ha visitat visitat les nostres latituds amb regularitat desde el 2007, va organitzar juntament amb els seus equips locals una gira per Europa durant el 2012-13, incorporant a diversos dels seus col·legues, experts en les distintes tècniques, per a difondre aquestes poderoses i alhora accessibles eines de canvi en benefici de la terra i les seves gents:

MANEIG HOLÍSTIC   Holistic management

El Maneig Holístic és una forma de gestió d’animals, recursos i territori que imita a la naturalesa en benefici dels ramats d’herbívors, de la biodiversitat i de la fertilitat del sòl. Ramaders de tot el món i en tot tipus de climes i paisatges estan descobrint que poden incrementar la productivitat dels seus ramats alhora que milloren els cicles d’aigua i de minerals en els seus espais amb aquest tipus de gestió. La gestió holística del pasturatge es considera ja (amb cada vegada més proves científiques) com la tècnica més beneficiosa per a regenerar tant els ingressos com la biodiversitat en operacions agro-ramaderes, augmentant la qualitat de vida de qui les gestionen.

Perfil del professor: Kirk Gadzia (EEUU)

Kirk Gadzia és instructor certificat del Holistic Management International Center des de fa més de 20 anys. La seva àmplia experiència de camp i com formador el converteixen en una persona especialment capacitada per a ajudar a que els assistents als seus cursos, puguin aprendre i arribar a els seus objectius. Els seus cursos són interactius i molt pràctics, i en ells els alumnes gaudeixen d’un ambient relaxat, un diàleg obert i molts exemples reals, a més d’una transferència de coneixement que els prepara per a aplicar en la pràctica el Maneig Holístic.

LÍNIA CLAU

La Línia Clau (Keyline en anglès) és un sistema complet de disseny de finques, terrenys i paisatges, aplicable tant a desenvolupaments rurals com urbans. Es tracta d’una combinació única de conservació d’aigua i regeneració de sòls i praderes, molt atractiva per a agricultors i ramaders, ja que permet construir i regenerar ràpidament terres degenerades, contemplant l’ús del bestiar pasturat com molt beneficiós en aquest procés.

Es basa en una profunda comprensió de la geometria del terreny i les conques hidrològiques, i del moviment de l’aigua en elles, desenvolupada per P.A. Yeomans a Austràlia en els anys 50. La seva visió i la seva pràctica s’han aplicat reeixidament ja en moltíssimes finques de tot el món, i suposa una veritable revolució de la gestió del territori.
La Línia Clau aporta a més l’eina coneguda com Yeomans, que llaura en profunditat però sense voltejar la terra en superfície, permetent establir patrons de cultiu seguint les Línies Clau o Línies Guia, que són línies en lleuger desnivell. Amb aquesta eina és possible conrear el sòl, injectar microorganismes beneficiosos directament en la terra, sembrar llavors, aplicar *compost i treballar abonaments verds, tot en una sola
passada del tractor.

Professors: Darren Doherty, Eugenio Gras i l’espanyol Jesús Ruiz

BIOFERTILIZANTS I CROMATOGRAFIA

Aquestes tecnologies barates i senzilles de posar en pràctica es basen en la Trofobiosis: les plagues i enfermetats només ataquen a plantes que tenen un desequilibri nutricional, i per obtenir plantes sanes és necessari un sòl sa, microbilogicament actiu i amb amplia disponibilitat de nutrients.
Tant en l’agricultura convencional com en l’ecològica certificada, es pretén que els productors comprin productes (amb o sense segell “eco”) per a gestionar els seus problemes de plagues, mentre que l’Agricultura Regenerativa incorpora tota una gamma de formes pràctiques d’incrementar la fertilitat biològica i mineral de qualsevol sistema productiu, a través de biofertilizants i sistemes d’increment de microorganismes, fabricats de forma molt barata en les mateixes finques i que reforcen al seu torn la salut de les plantes.

La Cromatografia, per la seva banda, és una tècnica de laboratori basada en el treball de Rudolf Steiner i que permet l’anàlisi de terres i adobs orgànics per detectar la presencia de minerals, matèria orgànica, microorganismes i enzims, la seva qualitat grau d’integració de forma accessible, barata, efectiva i senzilla per a qualsevol persona.

Perfil dels professors: Jairo Restrepo i Nacho Simón (Llatinoamèrica)

Jairo Restrepo Rivera és enginyer agrònom especialista en agroecologia i consultor internacional per a Amèrica Llatina, el Carib, Austràlia, Àfrica i Europa. Ha escrit i publicat diversos llibres i impartit centenars de conferències i cursos per tot el món sobre agricultura orgànica i biofertilitat, inclosa la participació en més de 37 universitats i instituts d’investigació d’Amèrica Llatina i el Carib. Ha treballat com assessor tècnic per a governs, ministeris i parlaments.

Ignacio Simón Zamora és agrònom especialitzat en Microbiologia de Sòls. Es va iniciaren el sector orgànic en 1987 després del traumàtic que va ser veure gent intoxicada amb verins agro-tòxics. Combina la seva faceta com agricultor amb la de productor de insums orgànics. Com formador, ha impartit centenars de cursos i conferències per tota Amèrica Llatina, i a més dirigeix l’empresa i laboratoris Gaia (insums i capacitació) des de fa 18 anys.
La tecnologia que ofereixen Jairo Restrepo, Nacho Simón i els seus col·legues es senzilla, barata, apropiable i replicable. S’està aplicant ja amb molt èxit en les nostres latituds i s’anima a la seva experimentació,adaptació, millora i difusió.

GRANGES MULTIFUNCIONALS

Les Granges Polifacètiques o Multifuncionals (PolyFace Farms) suposen un exemple de com una granja familiar pot convertir-se en una operació agro-silvo-ramadera extremadament diversa i rendible, i com els sistemes alimentaris locals poden crear resiliència, estabilitat i abundància tant per als grangers locals com per a la comunitat més àmplia que els envolta.

Es tracta d’un model pràctic de producció d’aus (ous, pollastres, galls dindis), bestiar boví, oví, caprí i porcí, conills i altres productes com la fusta, tots ells alimentats en pastures i que són venuts a través de relacions mercantils reeixides dintre de la regió local. L’èxit d’aquest model ha convertit al seu creador, Joel Salatin, en un referent a nivell internacional, nomenat per la revista Time com “el millor granger del món”, i amb aparicions en múltiples documentals (com ‘FRESH’ i ‘FOOD, Inc.’) i publicacions (com el bestseller de Michael Pollan ‘El Dilema del Omnívor’), sent citat com exempleper l’excel·lència de la producció a petita escala i del creixent moviment de re- localització que està despertant cada vegada més interès, sobretot en aquests temps de múltiples reptes.

Perfil del professor: Joel Salatin (EEUU)

Joel Salatin és un granger de tercera generació que va molt més allà de l’orgànic, treballant la seva finca de 60 Ha de pastures i 185 Ha de bosc juntament amb la seva família en Virginia, EEUU i fent venda directa dels seus productes a 2.000 famílies, 25 restaurants i 10 botigues, donant auto-ocupació directament a 10 persones i facturant més d’un milió de dòlars a l’any. Autor prolífic, els seus llibres abasten des de precises instruccions per a aplicar la seva metodologia fins a temes molt més conceptuals. És un orador excepcional que fila temes de forma clara i lírica, i les seves xerrades i cursos són, com les de tots els formadors d’Agricultura Regenerativa, tota una experiència per als assistents.

Situació actual del programa formatiu

Havent-se realitzat i filmat ja els cursos realitzats durant el 2012 i 2013 al País Basc, Navarra, Catalunya, Murcia, Màlaga, Portugal, Extremadura i Àvila, en els quals han participat prop de mil persones, i després d’innombrables conferències i tallers per tota la península, l’ interès generat és enorme: diverses organitzacions agrícoles i socials han participat i estan connectades, s’estan donant moltes iniciatives particulars de posada en pràctica d’aquestes eines, i a nivell més oficial, el sindicat COAG Andalusia desitja poder oferir aquestes formacions mentre que l’Escola Agrària del País Basc (HAZI) ja ho està fent, i el centre d’investigació agrària del País Basc (Neiker- Tecnalia) va sol·licitar i li ha estat concedit un projecte LIFE europeu d’I+D per a investigar i documentar l’efecte en els sòls i en la nutrició animal de les pràctiques regeneratives. Estan implicades persones que treballen en diverses universitats de tot el país, en el centre de formació agrícola basc Itsasmendikoi, en els centres d’investigació Neiker-Tecnalia (País Basc) i INTIA (Navarra), l’escola basca de pastors Gomiztegi, la xarxa de ramaders L’Herba del poble d’Orduña, diversos sindicats agrícoles (ecològics i convencionals) del País Basc, Vitòria-Gasteiz Green Cabdal EU 2012, Noain-Valle de Elorz (premi de l’ONU 2011 a les millors pràctiques pel seu projecte Paisatge pel Clima), així com diverses institucions i entitats agrícoles catalanes i d’altres regions del país, i s’estan presentant projectes conjunts per a la posada en pràctica i investigació d’aquestes metodologies.

El programa de cursos pel 2014 i 2015 és:

• Gener 2014: Gira avançada de cursos sobre “Diagnòstic i Disseny de Finques Agropecuàries” a Catalunya, Navarra, Cantàbria i Badajoz, amb Jairo Restrepo

• Març 2014: Gira de cursos d’Introducció “al Maneig Holístic” i diverses conferències gratuïtes en País Basc, Àvila i Extremadura, amb Kirk Gadzia.

• Maig 2014: Gira de cursos i conferències sobre “Biofertilizants”, “Cromatografia”, “Microbiologia i salut dels sòls”, “Nutrició Animal” a Catalunya, València, Màlaga, Granada i País Basc, amb Jairo Restrepo

• Octubre 2014: Gira de cursos sobre “Biofertilizants”, “Cromatografia”, “Microbiologia i salut dels sòls” amb Jairo Restrepo i Nacho Simón (programa concret encara per definir)

• 2015: Gira de cursos “Bases de l’Agricultura Regenerativa” i “Línia Clau” amb Darren Doherty en diversos punts de la Península (programa encara per definir).

Motivació i a qui va dirigit aquest programa

Tota persona a qui li interessin la salut de la terra i l’aliment de qualitat hauria de poder accedir a aquestes informacions. És per això que els cursos estan sent filmats i després de la seva edició seran difosos online: coneixement lliure per a tothom.
Els cursos van dirigits a agricultors, ramaders, pastors, silvicultors, paisatgistes, agents de canvi, administracions, tècnics (agrònoms, topògrafs, enginyers, arquitectes…), formadors, gestors de terres tant públiques com privades, i públic interessat en general.

Aquesta sèrie de “Agricultura Regenerativa 2012-15: Sòls i Comunitats en Transició” està atraient molta atenció a les organitzacions i llocs implicats, i la seva intenció és acollir i promoure les identitats locals, cultures, aliments i sistemes agrícoles de cada regió. A més, amb l’èmfasi que aquestes metodologies posen en la innovació empresarial i en la incorporació al món agrícola de joves capacitats, les possibilitats de creació d’ocupació i estímul econòmic són considerables i ja s’estan albirant.
D’altra banda, els vincles regionals, nacionals i internacionals implicats resulten d’allò més atractius i potencialment generadors de múltiples aliances i oportunitats.

Contacte: Ana Digón – Tel. 629 567 708 – info@agriculturaregenerativa.es
www.agriculturaregenerativa.es       Facebook.com/AgriculturaRegenerativa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *