La Permacultura ens ajuda a dissenyar participativament entorns -rurals o urbans-, satisfent les nostres necessitats localment, reduint considerablement l’impacte ambiental, i reconectant-nos amb els cicles naturals. Es un disseny eco-lògic, un eina de disseny per la sostenibilitat. Treballa a favor de la Natura, aprenent del seu funcionament. Utilitza el pensament sistémic i tracta no tant sols de cuidar l’entorn sinó d’incrementar el capital natural per a les futures generacions.

L’objectiu és posar en marxa sistemes que tendeixin a autoregular-se i a funcionar per si sols, millorant les interrelacions entre els diferents elements del sistema, per optimitzar les potencialitats del conjunt.

El procés de proveir les necessitats humanes dins dels límits ecològics requereix d’una autèntica revolució cultural, en la que es prioritza la cooperació i la l’identificació amb la resta de formes de la natura.

La flor de la Permacultura ens mostra la varietat de temes clau que requereixen una transformació per a crear una cultura sostenible. Originàriament es va enfocar en la gestió de la Terra i la Natura; però de l’agricultura permanent o sostenible inicial s’ha evolucionat vers la visió d’una cultura permanent o sostenible.* Així els principis s’apliquen a altres àmbits : com els recursos materials i energètics…, i també a la organització humana com podeu veure a la flor.      Clicar a l’imatge per ampliar-la

La flor de la Permacultura 

La trajectoria evolutiva en espiral comença al centre amb els principis etics i de diseny i suggereix l’estreta interrelació de tots aquest temes, inicialment en el nivell personal i local, que després continuen al nivell colectiu i global.

La xarxa
La permacultura es també una extensa xarxa de persones i grups que intenten viure i posar en marxa solucions d’aquesta mena arreu del món, tant als països del Nord com del Sud. En aquest sentit els Instituts de Permacultura, a Sudamerica per exemple, son molt actius i les trobades mundials interessants de seguir.

La formació
La major part de la gent involucrada en aquesta xarxa ha completat un curs de disseny d’un mínim de 80 h. Es un dels principals vehicles per a la inspiració i la formació de la Permacultura a traves del món. L’altre son les finques o els espais gestionats amb aquests criteris que es poden visitar. Així a pesar de les lleugeres diferencies de cada facilitador, adaptades a l’experiència i comprensió locals, el curs es l’aglutinant d’un veritable moviment social.
Per altra banda aquesta formació basada en l’aprenentatge en acció -s’apren fent-, es manté al marge de les institucions acadèmiques, el que la conserva en un territori fèrtil i divers, lliure de l’apalancament acadèmic i aprop de la vida.

Un altre característica important es que la Permacultura es manté centrada en les oportunitats més que en els obstacles. Es creativa i proactiva. Tendeix a reforçar les habilitats per a la autosuficiència i els valor comunitaris, i més que el consum verd, potencia la qüestió bàsica de reintegrar els cicles de producció i consum, es a dir, tendeix a la producció directa -sobretot d’aliments i energia- per proveir les nostres necessitats tant a nivell familiar com de comunitat local. Crear el món que volem, més que criticar el que no volem. La permacultura te molt en compte el descens energètic, conseqüència del pic del petroli, i es una bona eina per enfrontar-lo.

Els principis de la Permacultura

Ètics
– Cuidar la Terra : treballar per a la vida. La necessitat de responsabilitzar-nos del manteniment dels sistemes de suport a la vida en el planeta.
– Cuidar les Persones : reconeixent una equitat que contempli l’altre i la pluralitat, mostrant-se solidaria;
– Redistribuir els excedents : Compartir els recursos del planeta equitativament i reduir-ne el consum, reduint així la petjada ecològica de cada habitant, ciutat i nació.

Aquests principis es duen a la pràctica a través d’uns principis de disseny i d’actitud, extrets del funcionament dels ecosistemes naturals, de la saviesa tradicional de totes les cultures i tots els pobles, dels moderns coneixements científics i de la tecnologia apropiada.

Els principis de disseny es poden resumir :

– Observar i treballar amb la natura
– Mínim canvi, efecte máxim
– Ubicació relativa : integrar más que segregar
– Planificació en sectors i zones
– Cada funció important necessita estar soportada per diversos elements
– Cada element realitza diverses funcions
– Planificació energética eficient
– Captar i enmagatzemar energia i aigua
– Us de recursos biológics
– Policultiu i foment de la diversitat
– Desenvolupar la successió i l’evolució
– Sistemes més intensius i de petita escala
– Utilitzar i acelerar la succesió i l’evolució
– Aplicar la autoregulació i acceptar la retroalimentació
– Utilitza i repon creativament al canvi
– Valora i utilitza els serveis i recursos renovables
– Deixa de produir residus
– Incrementar els efects de les vores, i les interfases dins del sistema
– Dissenya desde els patrons als detalls

Alguns dels principis d’actitud més utilitzats són:
– El problema és la solució: tot problema conté ja la seva solució, el que cal es un canvi de visió i de percepció.
– Treballar a favor de la naturalesa i no en contra.
– Tot té un efecte: Tot està interconectat i un petit canvi en un punt sempre té un efecte en algun altre punt.
– La base dels sistemes vius i de la supervivència futura és la cooperació i no la competència.

La permacultura es pot aplicar a qualsevol escala i a qualsevol àmbit de l’experiència humana: des de l’hort familiar als assentaments urbans més densament poblats, des de les granges fins a les regions senceres.
El moviment de la permacultura, ha estat un precursor de la majoria d’iniciatives sobre sostenibilitat que han anat desenvolupant-se al llarg de les últimes tres dècades. En efecte, en diversos municipis europeus s’està aplicant, avui en dia, la permacultura per posar en pràctica l’Agenda 21 Local.

* Fem notar que la paraula sostenible no fa referència als temes de desenvolupament sostenible, sino a la sostenibilitat ecológica d’un sistema, que al nostre entendre es molt diferent.

Jordi Alemany

Per saber-ne més : l’Essència de la Permacultura de David Holgrem.

A la xarxa

Portal de Permacultura en castellano

Red De Permacultura del Sureste
Una de las redes con más antigüedad y presencia en la península ibérica.

As. de Permacultura en Ibiza
La Asociación de Permacultura de las Islas Pitiusas

Red Ibérica de Permacultura

Selba Vida Sostenible

Permacultura Barcelona

Tele Maíz   Web de Permacultura en Mexico

Permaculture

Permaculture United Kingdom  

Permanent Publications

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *